Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
3.1.2011 г.

Концепция за по-добро здравеопазване

Категория: Здравеопазване
23.11.2010 г.

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
19.10.2010 г.

Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
19.10.2010 г.

Национална стратегия за млaдeжта 2010 - 2020 г.

Категория: Младежка политика
16.6.2010 г.

Национален план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
16.6.2010 г.

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.)

Категория: Социална политика и заетост
13.4.2010 г.

Стратегия за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г.

Категория: Транспорт
1.4.2010 г.

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Категория: Социална политика и заетост
22.2.2010 г.

Концепция за водещи столични музеи

Категория: Култура
3.12.2009 г.

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...