Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
10.5.2019 г.

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
10.5.2019 г.

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
10.5.2019 г.

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България до 2027 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
10.5.2019 г.

Национални програми за развитие на образованието

Категория: Образование
23.4.2019 г.

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020–2022 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
15.5.2018 г.

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
13.11.2017 г.

Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018-2020 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
06.11.2017 г.

Национален план за противодействие на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
06.11.2017 г.

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2018-2020

Категория: Финанси и данъчна политика
  ...