Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
6.4.2020 г.

Национална програма „ЦифроваБългария 2025”

Категория: Наука и технологии
6.4.2020 г.

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Категория: Околна среда
17.1.2020 г.

Стратегия за управление на държавния дълг 2020-2022 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
8.10.2019 г.

Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

Категория: Социална политика и заетост
19.9.2019 г.

Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 - 2030г.)

Категория: Околна среда
26.6.2019 г.

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.)

Категория: Околна среда
19.6.2019 г.

Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027)

Категория: Бизнес среда
19.6.2019 г.

Национална здравна карта на Република България

Категория: Здравеопазване
18.6.2019 г.

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027

Категория: Здравеопазване
18.6.2019 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 година

Категория: Социална политика и заетост
  ...