Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
12.4.2017 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
20.9.2016 г.

Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
29.8.2016 г.

Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016 г. – 2019 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
29.8.2016 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Категория: Земеделие и селски райони
23.8.2016 г.

Национална стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020”

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
11.7.2016 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
3.6.2016 г.

План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

Категория: Бизнес среда
5.5.2016 г.

Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г.

Категория: Транспорт
  ...