Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
04.6.2015 г.

Трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода 2015-2017 г.

Категория: Бизнес среда
22.4.2015 г.

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
16.4.2015 г.

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
09.4.2015 г.

Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.

Категория: Наука и технологии
17.2.2015 г.

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.

Категория: Наука и технологии
17.2.2015 г.

Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.

Категория: Междусекторни политики
28.1.2015 г.

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Категория: Околна среда
05.12.2014 г.

Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
24.11.2014 г.

Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света

Категория: Държавна администрация
19.11.2014 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Категория: Здравеопазване
  ...