Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
29.8.2016 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Категория: Земеделие и селски райони
23.8.2016 г.

Национална стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020”

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
11.7.2016 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
3.6.2016 г.

План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

Категория: Бизнес среда
5.5.2016 г.

Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г.

Категория: Транспорт
5.5.2016 г.

Национална отбранителна стратегия

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
13.4.2016 г.

Национална здравна стратегия 2020

Категория: Здравеопазване
13.4.2016 г.

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
13.4.2016 г.

Национална програма за младежта (2016-2020)

Категория: Младежка политика
27.1.2016 г.

Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
  ...