Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
17.2.2015 г.

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.

Категория: Наука и технологии
17.2.2015 г.

Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.

Категория: Междусекторни политики
28.1.2015 г.

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Категория: Околна среда
05.12.2014 г.

Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
24.11.2014 г.

Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света

Категория: Държавна администрация
19.11.2014 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Категория: Здравеопазване
24.10.2014 г.

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Категория: Образование
24.10.2014 г.

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.)

Категория: Образование
07.10.2014 г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г.

Категория: Здравеопазване
11.9.2014 г.

Национална стратегия за интергация на лицата, получили международна закрила в Република България

Категория: Социална политика и заетост
  ...