Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
24.10.2014 г.

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Категория: Образование
24.10.2014 г.

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.)

Категория: Образование
07.10.2014 г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г.

Категория: Здравеопазване
11.9.2014 г.

Национална стратегия за интергация на лицата, получили международна закрила в Република България

Категория: Социална политика и заетост
22.8.2014 г.

Национална пътна карта за научна инфраструктура

Категория: Наука и технологии
15.8.2014 г.

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Категория: Междусекторни политики
25.7.2014 г.

Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
24.7.2014 г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
11.7.2014 г.

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
04.7.2014 г.

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)

Категория: Образование
  ...