Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
01.10.2015 г.

Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Категория: Енергетика
12.9.2015 г.

План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)

Категория: Социална политика и заетост
09.7.2015 г.

Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

Категория: Регионална политика
09.7.2015 г.

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
09.6.2015 г.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.

Категория: Образование
04.6.2015 г.

Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.)

Категория: Спорт
22.4.2015 г.

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
16.4.2015 г.

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
28.1.2015 г.

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Категория: Околна среда
05.12.2014 г.

Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
  ...