Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
22.4.2014 г.

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
07.4.2014 г.

Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 г.

Категория: Здравеопазване
24.3.2014 г.

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.

Категория: Държавна администрация
19.3.2014 г.

Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.

Категория: Държавна администрация
04.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Категория: Социална политика и заетост
29.1.2014 г.

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
14.1.2014 г.

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

Категория: Образование
16.12.2013 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Категория: Околна среда
  ...