Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
25.6.2014 г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030

Категория: Туризъм
04.6.2014 г.

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Категория: Образование
26.5.2014 г.

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
26.5.2014 г.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.

Категория: Регионална политика
22.4.2014 г.

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
07.4.2014 г.

Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 г.

Категория: Здравеопазване
24.3.2014 г.

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.

Категория: Държавна администрация
19.3.2014 г.

Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.

Категория: Държавна администрация
04.3.2014 г.

Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Република България за периода 2013-2017 г.

Категория: Бизнес среда
04.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
  ...