Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
19.3.2014 г.

Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.

Категория: Държавна администрация
04.3.2014 г.

Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Република България за периода 2013-2017 г.

Категория: Бизнес среда
04.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Категория: Социална политика и заетост
29.1.2014 г.

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
14.1.2014 г.

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

Категория: Образование
16.12.2013 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Категория: Околна среда
16.12.2013 г.

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г.

Категория: Здравеопазване
16.12.2013 г.

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
  ...