Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
04.7.2014 г.

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)

Категория: Образование
25.6.2014 г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030

Категория: Туризъм
04.6.2014 г.

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Категория: Образование
26.5.2014 г.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.

Категория: Регионална политика
22.4.2014 г.

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
24.3.2014 г.

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.

Категория: Държавна администрация
19.3.2014 г.

Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.

Категория: Държавна администрация
04.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Категория: Социална политика и заетост
  ...