Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
18.4.2017 г.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г.

Категория: Здравеопазване
18.4.2017 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.

Категория: Здравеопазване
12.4.2017 г.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.

Категория: Здравеопазване
12.4.2017 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017–2020 г.

Категория: Здравеопазване
13.4.2016 г.

Национална здравна стратегия 2020

Категория: Здравеопазване
13.4.2016 г.

Национална здравна карта на Република България

Категория: Здравеопазване
05.12.2014 г.

Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
19.11.2014 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Категория: Здравеопазване
07.10.2014 г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г.

Категория: Здравеопазване
24.7.2014 г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване