Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
6.4.2020 г.

Национална програма „ЦифроваБългария 2025”

Категория: Наука и технологии
13.5.2019 г.

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Категория: Наука и технологии
13.5.2019 г.

Национални научни програми

Категория: Наука и технологии
5.7.2017 г.

Aктуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.)

Категория: Наука и технологии
29.5.2017 г.

Актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
22.8.2014 г.

Национална пътна карта за научна инфраструктура

Категория: Наука и технологии
17.10.2013 г.

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Категория: Наука и технологии
25.8.2011 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Категория: Наука и технологии