Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
20.9.2016 г.

Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
09.4.2015 г.

Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.

Категория: Наука и технологии
17.2.2015 г.

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.

Категория: Наука и технологии
22.8.2014 г.

Национална пътна карта за научна инфраструктура

Категория: Наука и технологии
17.10.2013 г.

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Категория: Наука и технологии
25.8.2011 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Категория: Наука и технологии
04.1.2011 г.

Политика в областта на електронните съобщения на Република България

Категория: Наука и технологии
24.9.2009 г.

Програма за осигуряване на интегрирани пространствени бази данни в Република България.

Категория: Наука и технологии