Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
28.7.2020 г.

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
28.7.2020 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
6.4.2020 г.

Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
18.6.2019 г.

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
6.11.2017 г.

Национален план за противодействие на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
31.7.2017 г.

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
23.8.2016 г.

Национална стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020”

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
27.1.2016 г.

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.)

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
7.10.2015 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
9.7.2015 г.

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи