Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
25.7.2014 г.

Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
22.4.2014 г.

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.10.2013 г.

План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
31.1.2013 г.

Стратегия за развитие на доброволческите формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012 – 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
31.1.2013 г.

Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
3.5.2012 г.

Стратегия за превенция на престъпността 2012 - 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
11.1.2012 г.

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
14.7.2011 г.

Национален план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
11.1.2011 г.

Национален план за защита при бедствия

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
19.10.2010 г.

Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода

Категория: Правосъдие и вътрешни работи