Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
11.7.2016 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
12.9.2015 г.

План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)

Категория: Социална политика и заетост
11.9.2014 г.

Национална стратегия за интергация на лицата, получили международна закрила в Република България

Категория: Социална политика и заетост
04.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Категория: Социална политика и заетост
16.10.2013 г.

Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
15.3.2013 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
04.2.2013 г.

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
31.7.2012 г.

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост