Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
6.4.2020 г.

Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Социална политика и заетост
6.4.2020 г.

Национален план за действие по заетостта през 2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.10.2019 г.

Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

Категория: Социална политика и заетост
18.6.2019 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 година

Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
18.4.2017 г.

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017–2020 г.)

Категория: Социална политика и заетост
12.4.2017 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
11.7.2016 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
12.9.2015 г.

План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)

Категория: Социална политика и заетост