Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
6.4.2020 г.

Националната статистическа програма за 2020 г.

Категория: Междусекторни политики
7.8.2017 г.

Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Категория: Междусекторни политики
15.8.2014 г.

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Категория: Междусекторни политики
12.12.2013 г.

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 година

Категория: Междусекторни политики
2.10.2013 г.

Конвергентна програма на Република България

Категория: Междусекторни политики
11.1.2013 г.

Национална програма за развитие: България 2020

Категория: Междусекторни политики
12.6.2012 г.

Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Актуализации по години - 2019 г.

Категория: Междусекторни политики