Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
07.8.2017 г.

Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Категория: Междусекторни политики
30.5.2017 г.

Конвергентна програма на Република България (2017-2020 г.)

Категория: Междусекторни политики
17.2.2015 г.

Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.

Категория: Междусекторни политики
15.8.2014 г.

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Категория: Междусекторни политики
02.10.2013 г.

Конвергентна програма 2016–2019 г.

Категория: Междусекторни политики
11.1.2013 г.

Национална програма за развитие: България 2020

Категория: Междусекторни политики
12.6.2012 г.

Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Актуализация 2017 г.

Категория: Междусекторни политики