Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
03.6.2016 г.

План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

Категория: Бизнес среда
30.11.2015 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
23.11.2015 г.

План за действие „Предприемачество 2020 - България”

Категория: Бизнес среда
04.6.2015 г.

Трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода 2015-2017 г.

Категория: Бизнес среда
11.7.2014 г.

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
04.3.2014 г.

Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Република България за периода 2013-2017 г.

Категория: Бизнес среда
29.1.2014 г.

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда