Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Златица 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие на община Златица е основният планов документ, който определя стратегическата рамка за устройчиво социално, икономическо и инфраструктурно развитие на общината през периода 2014-2020г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 477 на Общинския съвет от 14.07.2014 г.