Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Чавдар 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община Чавдар през следващите седем години (2014-2020г.) 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 361 на Общинския съвет от 29.07.2014 г.