Стратегически документи

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.

„Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” е продължение на действащата „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012-2015 г.”, приета с Протокол № 17 от заседание на Министерски съвет на Република България на 02 май 2012 г и „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 година”, приета с Протокол № 25 от заседание на Министерски съвет на Република България на 28 юни 2007 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 162 на Министерския съвет от 23.03.2017 г.