Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Хасково за периода 2014 - 2020 г.

Общински план за развитие на Община Хасково за периода 2014 - 2020 г.

 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Хасково за 2016 г. е приет с Решение на Общински съвет № 407/28.04.2017

 

Докладът за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Хасково 2014-2020 г. е приет с Решение на Общински съвет №464/30.06.2017

 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Хасково за 2019 г.  е приет с Решение на Общински съвет № 130/26.06.2020


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 569 на Общинския съвет от 28.02.2014 г.