Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Гулянци 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Гулянци 2007 - 2013 г.

Междинната оценка и актуализацията на Oбщинския лан за развитие на община Гулянци за периода 2007-2013г. са приети с Решение № 50 от 20.12.2012г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 50 на Общинския съвет от 20.12.2012 г.