Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Левски 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Левски 2007 - 2013 г.

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Левски 2007 - 2013 г.

Последваща оценка на изпълнението на ОПР на Община Левски 2007 – 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.