Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Никопол 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Никопол 2007 - 2013 г. е основен, стратегически планов документ.

Актуализираният документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Никопол 2007-2013 г.  е в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие като съдържа анализ на текущата ситуация в община Никопол в областите, в които са настъпили промени в периода от 2007 г. до 2010 г.

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Никопол 2007-2013 г.

Последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.