Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Раднево 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Раднево 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Целта на Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Раднево 2007-2013 г. е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Плана.

Приложение 1 - Основни икономически показатели

Приложение 2 - Справка за проекти на Община Раднево 2007-2012 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.