Стратегически документи

Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г.

Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 1 януари - 31 декември 2008 г. е приета с Протокол № 15 от заседанието на Министерския съвет на 2 април 2008 г.Отчет за 2008 г. за изпълнение на

Отчетът за 2008 г. за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и за противодействие на корупцията за 2006-2008 г. е приет с Протокол № 9.24 от заседанието на Министерския съвет на 04 март 2009 г.

 


Документът е валиден до края на : 2008 г.