Стратегически документи

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008 - 2015 г.

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008 - 2015 г.

Документът не е действащ след приемането на Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 г. през месец октомври 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 17.1 на Министерския съвет от 30.04.2008 г.