Стратегически документи

Национален план за противодействие на тероризма

Националният план предвижда комплекс от мерки, фокусирани върху превенцията и защитата от терористични заплахи. Основните цели на документа са недопускане извършването на терористични действия на територията на страната, както и срещу български граждани, обекти, представителства и контингенти зад граница, както и предотвратяване проникването и противодействие на влиянието на радикални идеи и на техните разпространители сред групи и общности на населението в България като база за привличане на терористи.

Планът е изменен с Решение № 526 на Министерския съвет от 22 юли 2010 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Планът е отменен с Решение № 1 на Министерския съвет от 05 януари 2016 г.

 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 745 на Министерския съвет от 26.11.2008 г.