Стратегически документи

Програма на Държавната агенция по горите. Приоритети и цели на политиката в горското стопанство и действия за постигането им през 2009 г.

Програмата е утвърдена от председателя на Държавната агенция по горите


Документът е валиден до края на : 2009 г.