Стратегически документи

Програма за развитие на спорта за учащи и спорта за всички

Програмата за развитие на спорта за учащи и спорта за всички е изменена  и допълнена със заповеди № РД-09-696 от 21 ноември 2007 г. и № РД-09-671 от 12 декември 2008 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Заповед № РД-09-171 на Председателя на държавната агенция за младежта и спорта от 26.03.2007 г.