Стратегически документи

Стратегия за развитие на образованието в Община Враца 2007 - 2011 г.

Стратегическата цел на документа е Модернизиране на образователната система в община Враца в съответствие с новите изисквания за приобщаване към европейската общност и световните образователни стандарти.


Документът е валиден до края на : 2011 г.