Стратегически документи

Годишна програма за развитие на читалищната дейност на Община Мизия през 2010 година

Годишна програма за развитие на читалищната дейност на Община Мизия през 2010 година


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 373 на Общинския съвет от 20.11.2009 г.