Стратегически документи

Стратегия за национална сигурност на Република България

Стратегия за национална сигурност на Република България


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 08.03.2011 г.