Стратегически документи

План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

Планът за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство е изменен с решения на Министерския съвет №36 от 20 януари 2011 г.; № 76 от 10 февруари 2011 г., № 127 от 07 март 2011 г., № 219 от 07 април 2011 г., № 268 от 05 май 2011 г., № 564 от 22 юли 2011 г., № 625 от 25 август 2011 г., № 741 от 06 октомври 2011 г.№ 889 от 07 декември 2011 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Решение № 940 на Министерския съвет от 27.12.2010 г.