Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост в община Попово за периода 2012-2015 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в община Попово за периода 2012-2015 г. - приета от Общински съвет-Попово с Решение № 39 по Протокол №6/26.01.2011 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 39 на от 26.01.2011 г.