Стратегически документи

Национална прграма за превенция и защита от домашно насилие за 2012г.

С Решение № 245 от  29 март 2012 г. на МС е приета Националната прграма за превенция и защита от домашно насилие за 2012г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 245 на Министерския съвет от 29.03.2012 г.