Стратегически документи

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.).

Докладът за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в Република България (2012-2030 г.) в секторните политики 2012-2014 г. е приет с Протокол № 14.1 на Министерския съвет от 08 април 20-15 г.
 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 24.2 на Министерския съвет от 20.06.2012 г.