Стратегически документи

План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г.

Планът за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г. представлява втори етап в инициативата за постигане на националната цел за намаляване с 20% на административната тежест.

Отчитането на изпълнението на плана ще се извършва два пъти в годината.

Първият етап приключи с изпълнението на Планa за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г.

Повече информация за намаляване на Административната тежест в България може да откриете на интернет страницата за намаляване на административната тежест за бизнеса в България.

Отчетът към 31.12.2012 г. на Планa за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г. е приет с Протокол №17.1 на Министерския съвет от 30 април 2013 г.

Отчетът към 30.06.2013 г. на Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г. е приет с Протокол №38.1 на Министерския съвет от 25 септември 2013 г.

Отчетът към 31.12.2013 г. на Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г. е приет с Протокол №13.2 на Министерския съвет от 02 април 2014 г.

Отчетът към 31 декември 2014 г. за изпълнението на втория План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания за периода 2012-2014 г. е приет с Протокол № 10.3 на Министерския съвет от 11 март 2015 г. С решението е определен нов срок - месец декември 2015 г. за изпълнението на някои от мерките.

Отчетът към 30.06.2015 г. на втория План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г. е приет с Протокол № 37.1 на Министерския съвет от 16 септември 2015 г. 

Отчетът към 31.12.2015 г. на втория План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г. е приет с Протокол № 17.12 на Министерския съвет от 27 април 2016 г.

Отчетът към 31.12.2016 г. на втория План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г. е приет с Протокол № 16.4 на Министерския съвет от 5 април 2017 г.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Протокол № 25.19 на Министерския съвет от 27.06.2012 г.