Стратегически документи

Програма за опазване на околната среда в Община Костинброд 2011-2015 г.

Главна цел на Програмата за опазване на околната среда в Община Костинброд 2011-2015 г. е да се определят конкретните мерки за опазване и възстановяване на околната среда на базата на съществуващото състояние и очакваното развитие на икономиката и инфраструктурата в общината.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 40 на Общинския съвет от 27.12.2011 г.