Стратегически документи

Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2011-2015 г.

Програмата за управление на Община Козлодуй за периода 2011-2015 г. ни предоставя информация за дейностите, които трябва да бъдат изпълнени в посочения период, както и целите по отрасли за Община Козлодуй.


Документът е валиден до края на : 2015 г.