Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г.

Областната стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г. е съгласувана с Решение №5.3/29.05.2013г. на Регионалния съвет за развитие и е приета с Решение №1/30.05.2013г. на Областния съвет за развитие на област Търговище.


Документът е валиден до края на : 2020 г.