Стратегически документи

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2013 г.

С Решение № 207 от  29 март 2013 г. на МС е приета Националната прграма за превенция и защита от домашно насилие за 2013г.   


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 207 на Министерския съвет от 29.03.2013 г.