Стратегически документи

Конвергентна програма 2016–2019 г.

Kонвергентната програма на Република България (2016–2019 г.) очертава основните поли-тики за поддържане на макроикономическа и фискална стабилност на страната с цел създаване на условия за икономически растеж.

Конвергентната програма 2015–2018 г. е приета с Решение № 297 на Министерския съвет от 30.04.2014 г.

Конвергентната програма 2014–2017 г. е приета с Решение № 220 на Министерския съвет от 22.04.2014 г.

Конвергентната програма 2013–2016 г. е приета с Решение № 247 на Министерския съвет от 19.04.2013 г.

Конвергентната програма 2012–2015 г. е приета с Решение № 290 на Министерския съвет от 11.04.2012 г.

Конвергентната програма 2011–2014 г. е приета с Решение № 240 на Министерския съвет от 14.04.2011 г.

Конвергентната програма 2009–2010 г. е приета с Решение № 41 на Министерския съвет от 28.01.2010 г.

Конвергентната програма 2008–2011 г. е приета с Решение № 761 на Министерския съвет от 01.12.2008 г.

Конвергентната програма 2007–2010 г. е приета с Решение № 794 на Министерския съвет от 03.12.2007 г.

Конвергентната програма 2006–2009 г. е приета с Протокол № 51.45 на Министерския съвет от 14.12.2006 г.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 280 на Министерския съвет от 15.04.2016 г.