Стратегически документи

Националната концепция за социална икономика

Планът за действие по социална икономика 2014 – 2015 г. е приет с Решение № 43 на Министерския съвет от 30 януари 2014 г.

Планът за действие по социална икономика 2016-2017 г.е приет с Решение № 146 на Министерския съвет от 02 март 2016 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 13.2 на Министерския съвет от 04.04.2012 г.