Стратегически документи

Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Република България за периода 2013-2017 г.

Програмата за развитие на националните еталони на Република България за периода 2013 – 2017 г. е стратегически документ със средносрочен характер, чрез който Правителството на Република България изразява своята визия и държавна подкрепа за развитието на националните еталони и международното признаване на измерванията, извършвани в страната.Тя надгражда изпълнението на Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Република България за периода 2004 - 2010 и поставя нови цели за развитието на националните еталони, определя дейностите, свързани с тях и източниците за финансирането им. Програмата е разработена от Българския институт по метрология, (БИМ) в изпълнение на чл. 10б., ал.1, т.2. от Закона за измерванията, както и в изпълнение на международното споразумение CIPM-MRA3.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Протокол № 32.1 на Министерския съвет от 14.08.2013 г.