Стратегически документи

Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 г.

Стратегическата цел на Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 г. е намаляване на заболяемостта и смъртността от векторно-предавани трансмисивни инфекции и свеждането им до единични случаи в страната. Снижаване на смъртността и леталитета в страната.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата са:

1. Осигуряване на надеждна висококачествена лабораторна диагностика на ВПТИ чрез прилагане на съвременни диагностични методи и средства
2. Постигане на пълна разкриваемост и реална регистрация на всички заболели.
3. Подобряване качеството на епидемиологичния надзор и епидемиологичния контрол.
20
4. Своевременна хоспитализация и лечение на болните.
5. Намаляване числеността на векторите в населените места, а с това и възможността за предаване на този вид инфекции.
6. Осъвременяване на мерките за борба с гостоприемниците на векторите преносители на трансмисивни инфекции.
7. Поддържане на интензивно сътрудничество на медицинските и ветеринарни органи в Р. България.
8. Изясняване локализацията на природните огнища и тяхната активност. Изготвяне кадастър на природните огнища в България.
9. Повишаване здравната култура на населението.
10. Реализирането на програмата ще даде възможност за достигане европейските стандарти в съответствие със стратегията на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и на Световната здравна организация.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 173 на Министерския съвет от 28.03.2014 г.