Стратегически документи

Програма за опазване на околната среда на Община Вълчи дол 2014 - 2020 г.

Програмата  за опазване на околната среда на Община Вълчи дол 2014 - 2020 г. е разработена по Проект №13-13-27/26.11.2013г. "Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса". 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1340 на Общинския съвет от 07.08.2014 г.