Стратегически документи

Разработване и институционализиране на механизма за консултиране, мониторинг и контрол в процеса на разработване на общински политики

Стратегическият документ за разработване и институционализиране на механизма за консултиране, мониторинг и контрол в процеса на разработване на общински политики е разработен по Проект №13-13-27/26.11.2013г. "Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса". 

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1261 на Общинския съвет от 25.05.2014 г.