Стратегически документи

Трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода 2015-2017 г.

Трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода 2015-2017 г. представлява трети етап в инициативата за намаляване на административната тежест.

Първият етап приключи с изпълнението на Планa за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г.

А вторият с изпълнението на Планa за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г.

Отчитането на изпълнението на плана ще се извършва два пъти в годината.

- Отчетът към 30.06.2015 г. на третия План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. е приет с Протокол № 37.1 на Министерския съвет от 16.09.2015 г.

- Отчетът към 31.12.2015 г. на третия План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. е приет с Протокол № 17.12 на Министерския съвет от 27 април 2016 г.

- Отчетът към 31.12.2016 г. на третия План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. е приет с Протокол № 16.4 на Министерския съвет от 5 април 2017 г.

 

Повече информация за намаляване на Административната тежест в България може да откриете на интернет страницата за намаляване на административната тежест за бизнеса в България.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Протокол № 21.2 на Министерския съвет от 27.05.2015 г.