•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
15.12.2022 г.Три неправителствени организации ще бъдат съпредседатели на ротационен принцип на Съвета по координация за изпълнението на Четвъртия национален план по инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
2.9.2022 г.Вицепремиерът по управление на европейските средства е определен за национален координатор на участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
26.7.2022 г.Multistakeholder Forum или мястото за среща на заинтересованите страни в инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
21.7.2022 г.Правителството прие Четвъртия национален план за участието на България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, вицепремиерът Калина Константинова ще ръководи Съвета за координация на изпълнението

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
18.6.2021 г.Започва подготовката на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
18.6.2021 г.СТАРТИРА СЪБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
20.9.2019 г.Заключителен доклад за България, съгласно независимия механизъм за оценка относно изпълнението на Втория план за действие 2014-2016 г.

Категория: Мониторинг на ангажиментите по инициативата
29.7.2019 г.Заключителен доклад за България, съгласно независимия механизъм за оценка относно изпълнението на Третия план за действие 2016-2018 г.

Категория: Мониторинг на ангажиментите по инициативата
17.9.2018 г.Дискусията „ОТ ОТВОРЕНИ ДАННИ КЪМ ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“ ще се проведе на 20 септември, вместо първоначално обявената дата на 19 септември

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
13.9.2018 г.Покана за участие в тематични дискусии за подготовката на Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"