•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
2.6.2017 г.Началникът на политическия кабинет на министър-председателя ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
3.5.2017 г.Доклад за самооценка на изпълнението на ангажиментите на Република България във Втория план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
5.2.2016 г.Доклад за междинна самоооценка на изпълнението на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по иницативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
12.9.2015 г.Нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
27.7.2015 г.Независимо проучване относно Втория план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
9.7.2015 г.График за изпълнение на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
9.7.2015 г.График за извършване на междинна самооценка и публикуване на доклад от самооценката на изпълнението на ангажиментите на България, предвидени във Втория план за действие по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
22.7.2014 г.Втори план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
19.6.2014 г.Проект на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление"

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"