•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
5.10.2017 г.Междинен доклад за самооценка на администрацията по изпълнението на Третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
14.9.2017 г.Обществено обсъждане на изпълнението на мерките от третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
12.7.2016 г.Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
27.1.2016 г.График за изготвяне на Трети план за действие на България по инициативата “Партньорство за открито управление” 2016 – 2018 г.

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"