•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
2.9.2022 г.Вицепремиерът по управление на европейските средства е определен за национален координатор на участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
15.3.2017 г.Заместник министър-председателят по европейските фондове ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
26.11.2014 г.Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
30.1.2014 г.Министърът на регионалното развитие ще отговаря за координацията и участието на Република България в „Партньорство за открито управление”

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"